شرکت آراشیمی پارس

شرکت آراشیمی پارس حامی دومین کنگره ی پوست و مو شیراز

کنگره ی انجمن پوست و مو برای دومین بار اساتید و پزشکان متخصص این حوزه از تاریخ 17 الی 19 آبان در شیراز برگزار گردید. برنامه ریزی این کنگره به شکلی طرح ریزی گردید که متخصصین محترم بتوانند از مطالب جدید در زمینه های مدیکال، سرجیکال و پروسیجرال بهره مند شوند و این امر به […]